KLIK
kliknij w wybrane województwo

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020

Aktualny harmonogram naborów

Zobacz harmonogram naborów na 2019 rok.harmonogram naborów na 2019 rok.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Maksymalne pułapy dofinansowania w %

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej na obszarach należących do województwa mazowieckiego,  liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi:

Na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy- w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. :
Duże przedsiębiorstwa 15%,
Średnie przedsiębiorstwa 25%,
Mikro i Małe przedsiębiorstwa 35%

Na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. :
Duże przedsiębiorstwa 10%,
Średnie przedsiębiorstwa 20%,
Mikro i Małe przedsiębiorstwa 30%

Na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego :
Duże przedsiębiorstwa 20%,
Średnie przedsiębiorstwa 30%,
Mikro i Małe przedsiębiorstwa 40%;

Na pozostałych na obszarach Województwa mazowieckiego t.j. należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego:
Duże przedsiębiorstwa 35 % ,
Średnie przedsiębiorstwa 45 % ,
Mikro i Małe przedsiębiorstwa 55%.

Kryteria MŚP są następujące:

– mikroprzedsiębiorstwo

mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EURO.

– przedsiębiorstwo małe

mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EURO

– przedsiębiorstwo średnie

mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO


Obszary inteligentnych specjalizacji dla województwa mazowieckiego

Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów.

Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji.

Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona największa pula funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

 Projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje dają dużą szansę na otrzymanie dotacji w latach 2014-2020. 

 W programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 preferowane będzie  podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji, preferowane będą projekty, które wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje.

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.