Regionalne Programy Operacyjne

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
kw. 0
kw. 0

Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w woj podlaskim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie podlaskim. Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22 Wnioski będą przyjmowane w okresie od od 30.05.2022 do 30.06.2022 r. Wsparcie w ramach Działania 1.3 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Wytrzymałe MŚP – nabór wniosków o dotacje dla firm w woj. warmińsko-mazurskim

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP. Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22. O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa (MŚP). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, Kosztem kwalifikowalnym są wydatki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Dotacje dla firm na internacjonalizację

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 5 maja  do 29 czerwca 2022 r.   Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje dla firm na Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth

Wnioski o dotacje w ramach konkursu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. Celem schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług […]

  Read more
sie 0
sie 0

Nabór wniosków dotacje dla przedsiębiorstw z woj. opolskiego

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiebiorstwach RPO WO 2014-2020 tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje dla firm na cyfryzację

Już we wrześniu br. zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Działanie ma celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Można będzie uzyskać bezzwrotną dotację np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także na […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje na inwestycje dla firm MŚP w woj. mazowieckim

Ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21. Wnioski składać można od 13 do 26 lipca 2021 r. Wnioski składać mogą mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności […]

  Read more
maj 0
maj 0

Dotacje na inwestycje dla firm MŚP w woj. dolnośląskim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 000 PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  400 000 PLN. Poziom dofinansowania dla mikro, małych […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Mikro i małe firmy z branży turystycznej mogą uzyskać 85% dofinansowania na inwestycje w woj. śląskim

Od 30 kwietnia do 18 maja 2021 r. mikro i mali przedsiębiorcy działający w branży turystycznej będą mogli uzyskać dotacje na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy zasobów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienia atrakcyjności oferowanych usług oraz przeprowadzeniu prac modernizacyjnych podwyższających standardy bazy noclegowej czy gastronomicznej. Poza typowymi inwestycjami dotyczącymi zakupu maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i […]

  Read more
lut 0
lut 0

15 lutego Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. podlaskim

Nabór w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 15 lutego 2021 r. od godz. 8:00 do 16 lutego 2021 r. do godz. 15:00 Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna wsparcie przeznaczone na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.