W województwie małopolskim podobną do dotacji na kapitał obrotowy formą wsparcia są Bony rekompensacyjne. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków. Wsparcie przeznaczone jest dla tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do […]

Artykuł Bezzwrotne dotacje na koszty bieżącej działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w woj. małopolskim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.

Source:

Dotacje na kapitał obrotowy w woj. łódzkim
Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw woj. świętokrzyskim