Ogłoszono nabór wniosków (konkurs nr  9/1.2/2017) do Działania 1.2 w 2016 r. IUSER – programu finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze elektronicznym, teleinformatycznym i technik informacyjnych. Nabór trwa od 19 marca do 21 maja 2018 r. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. Minimalna wartość […]

Artykuł Nabór wniosków w programie sektorowym IUSER pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.

Source:

Konkurs w Poddziałaniu 3.2.2 PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”
Nabór wniosków w dz. 1.2, RPO Zachodniopomorskiego