Inteligentne specjalizacje województwa

Zidentyfikowano 5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji, wyróżniających się w regionie województwa zachodniopomorskiego:

Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

Wg stanu wiedzy na kwiecień 2016 zidentyfikowano 8 następujących Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego:
- Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
- Zaawansowane wyroby metalowe
- Produkty drzewno-meblarskie
 – Opakowania przyjazne środowisku
 – Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
-  Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
- Multimodalny transport i logistyka
- Produkty oparte na technologiach informacyjnych

Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)