Inteligentne specjalizacje województwa

Inteligentne specjalizacje regionalne województwa opolskiego

  GRUPY TECHNOLOGII, PRODUKTÓW I PROCESÓW W RAMACH OBSZARÓW ROZWOJU WYSZCZEGÓLNIENIE
Specjalizacje
inteligentne
Technologie chemiczne (zrównoważone) Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych
Technologie chemiczne organiczne
Chemia specjalistyczna
Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych
Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie budownictwa niskoenergetycznego
Technologie cementu, wapna i betonu
Technologie drewna
Technologie przemysłu maszynowego i metalowego Technologie układów napędowych
Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń
Technologie metali
Technologie przemysłu
energetycznego (w tym OZE,
poprawa efektywności
energetycznej)
Technologie wytwarzania energii
Technologie silników
Technologie wysokich napięć
Technologie rolno-spożywcze Technologie produkcji roślinnej
Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka
Potencjalnie specjalizacje inteligentne Procesy i produkty ochrony
zdrowia i środowiska
(Life and environmental science)
Produkty ochrony zdrowia
Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny
Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku

 

 

 

 pdf.png  Opracowanie „Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa Opolskiego z wyszczególnieniem”.  PDF, 742 kB

Regionalna strategia innowacji wojeództawa opolskiego do roku 2020.pdf (3182kB)

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)