Inteligentne specjalizacje województwa

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy wsparcie skierowane będzie wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji. W Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa będzie to preferencja.

DOKUMENTY:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) zmieniona uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 71/110/16 

– Jednolity tekst uchwały ZWP po zmianie

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)