Inteligentne specjalizacje województwa

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 wskazuje dziedziny kluczowe dla specjalizacji regionalnej (tzw. inteligentna specjalizacja regionu, smart specialisation). Wybór obszarów kluczowych dla specjalizacji regionalnej jest jednym z warunków uruchomienia funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej od 2014 roku. Do dziedzin kluczowych dla rozwoju Małopolski zaliczono:

Powyższe specjalizacje zostały wybrane w długim procesie, który rozpoczął się w 2006 r., gdy przystąpiono do realizacji pierwszego w Małopolsce projektu foresight. W wyniku tej i kolejnych tego typy inicjatyw wyselekcjonowano najbardziej perspektywiczne technologie przyszłości w Małopolsce. Następnie propozycje te poddano konsultacjom społecznym i środowiskom, a także przeprowadzono stosowne badania (analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego). Wszystkie te działania doprowadziły do zaproponowania powyższej listy inteligentnych specjalizacji w Małopolsce.

Wybór obszarów inteligentnych specjalizacji nie pozostanie bez wpływu na kierunki regionalnej polityki innowacyjnej w Małopolsce w najbliższych latach. Jak bowiem zauważono w wydanym przez Komisję Europejską Przewodniku Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), regionalne strategie rozwoju zawierające zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji:

USZCZEGÓŁOWIENIE OBSZARÓW WSKAZANYCH
W REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)