Inteligentne specjalizacje województwa

Podstawą do wyboru potencjałów rozwojowych była diagnoza sytuacji oraz analiza strategiczna regionu, przeprowadzona w oparciu o pozyskane dane. W wyniku analizy strategicznej potencjałów wybrano obszary, które mają szczególnie istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz posiadają silne zaplecze naukowe prowadzące wysoko zaawansowane badania i mogą stanowić podstawę radykalnego rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały następnie poddane dyskusji na spotkaniach zespołów eksperckich pracujących nad opracowaniem Strategii. W oparciu o opinie eksperckie zdefiniowano najkorzystniejsze obszary, na których powinna skupić się interwencja w latach 2014-2020. Wskazano następujące potencjały rozwojowe:

Regionalna Strategia Innowacji województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W  dniach 9-17 czerwca 2016r. preprowdzone zostały konsultacje dokumentu pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Dokument pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, zawierający uwagi interesariuszy zgłoszone w wyniku konsultacji społecznych został przyjęty stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 czerwca 2016 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 29.06.2016 z załącznikiem – Inteligentne spesjalizacje woj. kujawsko-pomoskiego

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)