Inteligentne specjalizacje województwa

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Są procesem, którego efektem ma być koncentracja środków w wybranych innowacyjnych obszarach regionu. Podstawą tych obszarów są specjalizacje  gospodarcze, czyli sektory o dużym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym oraz specjalizacje naukowe i technologiczne, czyli obszary o dużej aktywności wdrożeniowej i patentowej.

Na podstawie diagnozy wskazane zostały obszary o największym obecnie potencjale rozwojowym:

1.    Branża chemiczna i farmaceutyczna

2.    Mobilność przestrzenna

3.    Żywność wysokiej jakości

4.    Surowce naturalne i wtórne

5.    Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów

6.    Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego. W procesie przedsiębiorczego odkrywania, monitoringu i ewaluacji  mogą zostać wskazane wyłaniające się trendy w regionalnej gospodarce, nieokreślone dzisiaj jako dolnośląskie inteligentne specjalizacje.

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)